Bezpieczeństwo informacji

Troszczymy się o bezpieczeństwo informacji naszych Klientów i ciągłość działania ich Organizacji. W swoich pracach opieramy się na sprawdzonych wzorcach i międzynarodowych standardach, wykorzystując normy m.in. ISO 27001/ ISO 22301/ISO 20000 oraz ISO 31000. Wykonujemy audyty, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji i środowiska IT oraz wdrażamy profesjonalne rozwiązania. Specjalizujemy się w cyberbezpieczeństwie oraz ochronie danych osobowych. Na potrzeby Klientów pełnimy funkcje Oficera Bezpieczeństwa, Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa czy Inspektora Ochrony Danych.